Thứ Bảy, 16/02/2019

05081428374041

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 52.474.074.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.945.144.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○052.474.074.150đ
Jackpot 2○○○○○●05.945.144.550đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○588500.000đ
Giải ba○○○1263650.000đ