Thứ Ba, 16/03/2021

03314546495440

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 103.455.782.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.019.207.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0103.455.782.400đ
Jackpot 2○○○○○●07.019.207.900đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○1101500.000đ
Giải ba○○○2697150.000đ