Thứ Ba, 16/04/2019

16293233525305

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 114.222.823.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.062.507.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0114.222.823.500đ
Jackpot 2○○○○○●04.062.507.350đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○964500.000đ
Giải ba○○○2155650.000đ