Thứ Bảy, 16/04/2022

04083941535552

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 80.758.885.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.196.658.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○080.758.885.350đ
Jackpot 2○○○○○●04.196.658.850đ
Giải nhất○○○○○1840.000.000đ
Giải nhì○○○○890500.000đ
Giải ba○○○1884650.000đ