Thứ Ba, 16/06/2020

02151623335445

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.852.086.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.735.115.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○053.852.086.200đ
Jackpot 2○○○○○●13.735.115.200đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○617500.000đ
Giải ba○○○1246050.000đ