Thứ Năm, 16/06/2022

09132140515404

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 99.398.788.050đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.755.328.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○099.398.788.050đ
Jackpot 2○○○○○●06.755.328.400đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○936500.000đ
Giải ba○○○2133650.000đ