Thứ Bảy, 16/07/2022

06131827344633

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 31.962.266.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.218.029.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○031.962.266.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.218.029.600đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○636500.000đ
Giải ba○○○1236350.000đ