Thứ Năm, 16/08/2018

06103446485147

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.965.205.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.140.259.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.965.205.950đ
Jackpot 2○○○○○●13.140.259.400đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○386500.000đ
Giải ba○○○843750.000đ