Thứ Năm, 16/11/2017

01162225474821

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 108.584.968.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.252.716.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0108.584.968.350đ
Jackpot 2○○○○○●03.252.716.100đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○497500.000đ
Giải ba○○○1152950.000đ