Thứ Bảy, 16/11/2019

06081822495210

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 60.416.984.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.985.480.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○060.416.984.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.985.480.700đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○612500.000đ
Giải ba○○○1230150.000đ