Thứ Ba, 16/11/2021

08192734465102

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 127.938.125.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.883.361.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0127.938.125.100đ
Jackpot 2○○○○○●03.883.361.800đ
Giải nhất○○○○○4240.000.000đ
Giải nhì○○○○1555500.000đ
Giải ba○○○2997350.000đ