Thứ Bảy, 16/12/2017

05233741435325

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 155.267.929.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.406.035.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0155.267.929.650đ
Jackpot 2○○○○○●04.406.035.850đ
Giải nhất○○○○○2440.000.000đ
Giải nhì○○○○966500.000đ
Giải ba○○○1943950.000đ