Thứ Năm, 16/12/2021

19243041434955

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 187.387.466.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.132.647.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0187.387.466.700đ
Jackpot 2○○○○○●14.132.647.400đ
Giải nhất○○○○○2540.000.000đ
Giải nhì○○○○1374500.000đ
Giải ba○○○2916950.000đ