Thứ Năm, 17/02/2022

05244042465403

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 71.367.341.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.325.893.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○071.367.341.700đ
Jackpot 2○○○○○●03.325.893.050đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○686500.000đ
Giải ba○○○1556750.000đ