Thứ Năm, 17/06/2021

18233841445540

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 40.169.779.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.404.733.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○040.169.779.500đ
Jackpot 2○○○○○●13.404.733.450đ
Giải nhất○○○○○540.000.000đ
Giải nhì○○○○566500.000đ
Giải ba○○○1078450.000đ