Thứ Ba, 17/11/2020

06172734365148

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 41.486.427.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.397.446.300đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○041.486.427.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.397.446.300đ
Giải nhất○○○○○440.000.000đ
Giải nhì○○○○520500.000đ
Giải ba○○○1111050.000đ