Thứ Ba, 17/12/2019

04051419223743

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 88.681.195.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.257.717.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○088.681.195.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.257.717.550đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○886500.000đ
Giải ba○○○1824250.000đ