Thứ Năm, 17/12/2020

15252735404845

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 66.665.164.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.746.815.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○066.665.164.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.746.815.600đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○618500.000đ
Giải ba○○○1394550.000đ