Thứ Bảy, 17/12/2022

01022934414209

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 167.391.079.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.274.529.100đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○1167.391.079.950đ
Jackpot 2○○○○○●05.274.529.100đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○1358500.000đ
Giải ba○○○3122150.000đ