Thứ Năm, 18/01/2018

12242830363915

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 256.090.121.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.912.489.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0256.090.121.850đ
Jackpot 2○○○○○●15.912.489.850đ
Giải nhất○○○○○2840.000.000đ
Giải nhì○○○○1608500.000đ
Giải ba○○○3311850.000đ