Thứ Năm, 18/03/2021

17243841465451

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 108.239.519.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.550.734.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0108.239.519.100đ
Jackpot 2○○○○○●07.550.734.200đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○1256500.000đ
Giải ba○○○2513150.000đ