Thứ Năm, 18/07/2019

04242931394138

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 97.303.702.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.762.358.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○097.303.702.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.762.358.800đ
Giải nhất○○○○○740.000.000đ
Giải nhì○○○○589500.000đ
Giải ba○○○1409050.000đ