Thứ Bảy, 18/08/2018

07333639515511

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 36.370.625.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.156.157.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○036.370.625.250đ
Jackpot 2○○○○○●13.156.157.700đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○428500.000đ
Giải ba○○○944650.000đ