Thứ Năm, 18/10/2018

01112234424730

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 86.856.031.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.245.011.650đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○086.856.031.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.245.011.650đ
Giải nhất○○○○○1740.000.000đ
Giải nhì○○○○601500.000đ
Giải ba○○○13610750.000đ