Thứ Bảy, 18/12/2021

04061926384116

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 192.650.416.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.584.772.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0192.650.416.500đ
Jackpot 2○○○○○●21.792.386.100đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○1363500.000đ
Giải ba○○○3187850.000đ