Thứ Ba, 19/02/2019

12182229325251

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 54.466.250.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.166.497.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○054.466.250.250đ
Jackpot 2○○○○○●06.166.497.450đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○834500.000đ
Giải ba○○○1511250.000đ