Thứ Bảy, 19/03/2022

08202437515527

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 49.301.038.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.506.480.250đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○049.301.038.650đ
Jackpot 2○○○○○●03.506.480.250đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○614500.000đ
Giải ba○○○1311250.000đ