Thứ Năm, 19/04/2018

04171935495509

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.032.403.500đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●17.032.403.500đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○1157500.000đ
Giải ba○○○2363250.000đ