Thứ Ba, 19/04/2022

02071328293439

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 84.160.173.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.574.579.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○084.160.173.900đ
Jackpot 2○○○○○●04.574.579.800đ
Giải nhất○○○○○1540.000.000đ
Giải nhì○○○○1089500.000đ
Giải ba○○○2284450.000đ