Thứ Bảy, 19/05/2018

33354552535525

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 42.114.151.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.449.198.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○142.114.151.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.449.198.200đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○598500.000đ
Giải ba○○○1162250.000đ