Thứ Bảy, 20/02/2021

01020432343920

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 70.245.519.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.329.178.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○070.245.519.600đ
Jackpot 2○○○○○●03.329.178.700đ
Giải nhất○○○○○940.000.000đ
Giải nhì○○○○605500.000đ
Giải ba○○○1551150.000đ