Thứ Bảy, 20/03/2021

16182025353617

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 113.097.886.500đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 8.090.552.800đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0113.097.886.500đ
Jackpot 2○○○○○●08.090.552.800đ
Giải nhất○○○○○1340.000.000đ
Giải nhì○○○○1208500.000đ
Giải ba○○○2956950.000đ