Thứ Năm, 20/04/2023

07113235425146

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 53.021.964.900đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.246.319.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○053.021.964.900đ
Jackpot 2○○○○○●03.246.319.600đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○667500.000đ
Giải ba○○○1390650.000đ