Thứ Bảy, 20/11/2021

06102930315135

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 136.474.196.700đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.831.814.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0136.474.196.700đ
Jackpot 2○○○○○●04.831.814.200đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○1174500.000đ
Giải ba○○○2612750.000đ