Thứ Năm, 20/12/2018

08172433344455

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.116.976.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.380.367.400đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.116.976.800đ
Jackpot 2○○○○○●03.380.367.400đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○618500.000đ
Giải ba○○○1234950.000đ