Thứ Bảy, 21/03/2020

10121417295325

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 116.918.632.650đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 6.278.579.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0116.918.632.650đ
Jackpot 2○○○○○●06.278.579.350đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○1001500.000đ
Giải ba○○○2217050.000đ