Thứ Bảy, 21/04/2018

16184143465535

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 300.000.000.000đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 7.716.697.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0300.000.000.000đ
Jackpot 2○○○○○●17.716.697.000đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○871500.000đ
Giải ba○○○1948250.000đ