Thứ Năm, 21/04/2022

21242734384246

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 87.502.919.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.945.995.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○087.502.919.250đ
Jackpot 2○○○○○●04.945.995.950đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○938500.000đ
Giải ba○○○2011250.000đ