Thứ Bảy, 21/05/2022

19323840454802

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 55.087.218.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.761.067.000đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○055.087.218.300đ
Jackpot 2○○○○○●03.761.067.000đ
Giải nhất○○○○○1240.000.000đ
Giải nhì○○○○732500.000đ
Giải ba○○○1375150.000đ