Thứ Năm, 21/06/2018

02081923253332

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 44.151.049.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.609.888.450đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○144.151.049.200đ
Jackpot 2○○○○○●03.609.888.450đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○655500.000đ
Giải ba○○○1256450.000đ