Thứ Bảy, 21/07/2018

07313337465228

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.751.723.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.119.356.050đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.751.723.250đ
Jackpot 2○○○○○●04.119.356.050đ
Giải nhất○○○○○240.000.000đ
Giải nhì○○○○513500.000đ
Giải ba○○○966950.000đ