Thứ Năm, 21/07/2022

02203345515501

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 35.972.954.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.663.661.600đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○035.972.954.400đ
Jackpot 2○○○○○●03.663.661.600đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○460500.000đ
Giải ba○○○1116450.000đ