Thứ Ba, 21/11/2017

05082337385455

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 114.313.083.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.267.974.850đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0114.313.083.150đ
Jackpot 2○○○○○●03.267.974.850đ
Giải nhất○○○○○840.000.000đ
Giải nhì○○○○727500.000đ
Giải ba○○○1616650.000đ