Thứ Bảy, 21/12/2019

05082034374251

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 93.381.149.550đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.779.934.700đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○093.381.149.550đ
Jackpot 2○○○○○●03.779.934.700đ
Giải nhất○○○○○1640.000.000đ
Giải nhì○○○○742500.000đ
Giải ba○○○1652650.000đ