Thứ Năm, 22/03/2018

01082433344120

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 304.515.142.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.501.682.550đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○0304.515.142.950đ
Jackpot 2○○○○○●03.501.682.550đ
Giải nhất○○○○○1440.000.000đ
Giải nhì○○○○1030500.000đ
Giải ba○○○2290050.000đ