Thứ Năm, 22/09/2022

12141929444726

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 98.674.641.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.392.800.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○198.674.641.750đ
Jackpot 2○○○○○●22.696.400.450đ
Giải nhất○○○○○2040.000.000đ
Giải nhì○○○○1218500.000đ
Giải ba○○○2567250.000đ