Thứ Bảy, 22/10/2022

17193542515234

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 49.411.290.450đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.062.621.950đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○049.411.290.450đ
Jackpot 2○○○○○●04.062.621.950đ
Giải nhất○○○○○1140.000.000đ
Giải nhì○○○○687500.000đ
Giải ba○○○1601350.000đ