Thứ Năm, 22/12/2022

14263543454803

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 34.469.658.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.246.846.900đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○034.469.658.750đ
Jackpot 2○○○○○●03.246.846.900đ
Giải nhất○○○○○640.000.000đ
Giải nhì○○○○557500.000đ
Giải ba○○○1169150.000đ