Thứ Bảy, 23/03/2019

03093041465222

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 85.400.833.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.104.783.200đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○085.400.833.350đ
Jackpot 2○○○○○●04.104.783.200đ
Giải nhất○○○○○1040.000.000đ
Giải nhì○○○○696500.000đ
Giải ba○○○1639750.000đ