Thứ Bảy, 23/04/2022

03273641495518

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 92.575.628.850đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.509.630.350đ

GiảiTrùngSL giảiGiá trị giải
Jackpot 1○○○○○○192.575.628.850đ
Jackpot 2○○○○○●05.509.630.350đ
Giải nhất○○○○○2140.000.000đ
Giải nhì○○○○951500.000đ
Giải ba○○○2023450.000đ